ZAWROTNE PRĘDKOŚCI INTERNETU W D@NET

Jest nam miło poinformować Państwa, że z dniem 01.03.2022 zmieniamy prędkości dostępu do Internetu dla klientów podłączonych w technologii światłowodowej.

Nowe prędkości w pakietach to:

Nazwa pakietu Dotychczasowa prędkość

(download/upload)

Nowa prędkość

(download/upload)

D@NET NORMAL 30 / 3 Mbit/s 80 / 10 Mbit/s
D@NET SPEED 50 / 5 Mbit/s 120 / 20 Mbit/s
D@NET VIP 80 / 10 Mbit/s 300 / 30 Mbit/s
D@NET ULTRA 100 / 15 Mbit/s 600 / 60 Mbit/s

Ceny pakietów pozostają bez zmian.

Osoby posiadające routery starszego typu, do osiągnięcia maksymalnych prędkości będą musiały wymienić urządzenia na nowe (na koszt własny klienta).